Een nummer produceren

CREATIE VAN DE BEGELEIDING

Als eerste stap wordt een nieuwe begeleiding spoortje voor spoortje geregistreerd in de computer.

Dit gebeurt in verschillende stappen:

  • Als de originele toonhoogte of melodie te hoog is, wordt de toonhoogte van de begeleiding aangepast. Zo moet geen enkele luisteraar de oren sluiten bij het aanhoren van schril gekweel. Geef ons maar je volle stem!
  • De structuur van het lied wordt gewijzigd indien nodig.  Een overdaad aan strofes en refreinen wordt ingekort. Instrumentale intermezzo's worden overgeslagen.
  • Onnodige versnellingen en vertragingen worden netjes terug in de pas gebracht.
  • Een einde wordt voorzien voor liedjes die in hun originele versie eindigen op een "fade out".

Alhoewel een computer wonderen doet, moet elk van deze stappen manueel gebeuren.

STAP VOOR STAP BEWERKEN

Voor elke stem wordt nu elk muzikaal zinnetje één voor één bedacht, ingezongen en getest, net zo lang tot dat zinnetje gezongen door de vier stemmen samen goed klinkt. Elk gezongen nootje wordt precies op zijn plaats gezet en qua hoogte gecorrigeerd. Van elk muzikaal passend zinnetje worden de noten genoteerd. Een langzaam proces dat uren in beslag neemt.

HET NUMMER UITSCHRIJVEN

Waar in het begin van ons bestaan elk lied met pen en papier werd gemaakt, zijn nu moderne middelen beschikbaar om die zinnetjes netjes te noteren.