Hoe zit een repetitie muzikaal in mekaar?

DE VOORBEREIDING: OEFENVERSIES

Voorafgaand aan de repetitie worden de stemmen van de vier partijen (sopranen, alten, tenoren, bassen) op een multispoor audio recorder geregistreerd. Die multispoor gaat dan wekelijks mee naar de repetitie. 

DE METHODE: 4 SPOREN APART WEERGEVEN

Non Troppo heeft een unieke wijze van repeteren. In de repetitieruimte worden voor elke stem (sopranen, alten, tenoren, bassen) 1 à 3 luidsprekers geplaatst. Hieruit weerklinken respectievelijk de oefenversies. De sopranen horen de oefentrack van de sopranen, de alten die van de alten enz. In totaal zijn dit dus 4 aparte vocale tracks.

Daarnaast zijn er ook twee aparte tracks voorzien voor de (stereo) begeleiding. Waar vroeger een lied stem per stem werd aangeleerd, is deze methode dus vier keer efficiënter. Moeilijk om uit te leggen wellicht, maar zien is geloven.

ZANGERS REGELEN ZELF HET VOLUME

De luidsprekers worden gericht naar de zangers. Die regelen bij het repeteren zelf het geluidsniveau dat ze nodig hebben als ondersteuning.

HET RESULTAAT: EFFICIËNTIE EN ZANGPLEZIER

Vroeger werd elk lied in stukjes per partij aangeleerd. Terwijl de sopranen aan het oefenen waren, moesten de alten, tenoren en bassen wachten. Eer alle stemmen hun (deel van het) lied onder de knie hadden, was veel tijd verloren gegaan... met wachten.

Nu kan er vanaf het begin meegezongen worden én ligt de gezongen versie vast. Niet hoger, lager, sneller, trager of anders dan vorige week: het is altijd identiek hetzelfde. Meer nog: we oefenen ook steeds het hele lied, elke week wat meer in de "diepte". Dat draagt bij tot het zangplezier!

Hier zie je de oefenmethode in praktijk: Vooraan de sopranen met twee monitoring-luidsprekers op voet en één floor monitor. Een beetje verder hetzelfde voor de alten. Achteraan zie je de tenoren met één monitor op voet en één floor monitor. Tenslotte helemaal rechts de bassen met één floor monitor. Van al deze luidsprekers wordt het volume door de zangers zelf geregeld. Op de tafel staan de twee grotere luidsprekers voor de begeleiding. Heel wat kabels op de grond die dankzij de ervaring van Non Troppo in geen tijd wordt opgezet voor de repetitie, en elke repetitie opnieuw wordt opgeruimd. Dit is overigens de meest gebruikte repetitie-ruimte, de zgn. "purperen zaal" in GC De Kam, Wezembeek-Oppem. Het hoge dakplafond geeft veel ademruimte en zorgt voor een prima akoestiek.